CV’nin İş Yaşamındaki Önemi

İş arayışınız sırasında en sık karşılaştığınız cümlelerden bir tanesi ‘CV gönderir misiniz?’ olur. Sizi işe almak için İnsan Kaynakları Departmanı’nın en çok değer verdiği unsurlar arasında bulunan CV aslında ne? Neden bu kadar önemli? CV kavramı ‘Curriculum Viate’ kullanımının kısaltılmış hali olarak bilinir. Latince bir ifade olan ‘Curriculum Viate’ hayat koşusu ya da hayat yarışı […]

Minfulness Nedir?

Mindfulness Nedir?

Mindfulness, farkındalık ve dikkatin bir niteliğidir. Şimdiki an içinde olana açık, yargısız, nazik, arkadaşça dikkati yönlendirme tutumudur. An içinde gerçekleşen her ise onunla olabilmek, kalabilmektir. Kimi an duygular, düşünceler dikkatini çeken iken, bazen duyuların aracılığı ile farkındalığını dolduran duyumların olabilir… Diyebiliriz ki mindfulness an içinde olan her ne ise; duygular, düşünceler, duyu organlarından gelenler, bedensel […]

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik Nedir?

Maddi bir kar elde etmek amacı güdülerek iş kurma faaliyeti olarak tanımlanabilen girişimcilik, aynı zamanda toplum faydasını da gözeten bir eylemdir.  Risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve bunları hayata geçirme sürecine kısaca girişimcilik denir. En temel üç faktörü bulunur. Yetenek, bilgi ve cesaret. Kişinin kendi işini kurması girişimciliktir ama girişimcilik bu kadar yüzeysel bir […]

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel Gelişim Nedir?

En temel noktasına kişinin kendisini tanımasını alan kişisel gelişim, kişinin kendine yaptığı yatırımdır. Kişisel gelişim aslında kişinin kendini bulunduğu noktadan daha iyi hissedeceği ve yaşamaya dair motivasyon kaynakları bulacağı noktaya taşırken kullandığı sistemler bütünüdür. Doğumdan itibaren ölüme kadar geçen süreçte kendini geliştirmek adına gösterilen pozitif çabalara kısaca kişisel gelişim denir. Günlük hayatımızda izlediğimiz televizyon, okuduğumuz […]