Eğitimde Oyunlaştırma

Eğitimde Oyunlaştırma

Eğitimde Oyunlaştırma

Geçmişten günümüze eğitim hızlı bir şekilde değişiklik ve ilerleme kaydetmiştir. Özellikle teknolojinin de eğitim sistemine girmesi sonucu birçok yenilik eğitim ile buluşmuştur. Bununla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu değişime uymakta zorluk yaşamışlardır. Klasik eğitim yöntemleri ve yaklaşımları; içerisinde bulunduğumuz sistem ve gereksinimlere cevap vermemeye başlamış, zorunlu değişime ve gelişime açık kapı bırakmıştır.

Bahsettiğimiz yeniliklerden biri de eğitimde oyunlaştırma konusudur. İlk olarak oyunlaştırma kavramının kökenini incelememiz gerekir. Oyunlaştırma, adından da anlaşıldığı üzere eğitim etkinliklerinde oyuna dair uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Fakat dikkat edilmesi gerekilen diğer bir ayrım ise oyunlaştırma kavramıdır. Yani oyunlu tasarımlar ve oyuncaklar ile aynı bağlamda yorumlanamamaktadır. Aslında oyunlaştırma, oyun içermeyen ögelerin tasarlanması ile ortaya çıkan bir çeşit kullanımdır.

Oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma kavramı eğitimde son dönemlerde çokça kullanılan yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Her düzeyde kullanabilen ve herkesi içine çekme potansiyeline sahip olan süreçleri bünyesinde barındırmaktadır. Oyunlaştırma sadece sınıflarda değil öğrenimin olduğu her alanda uygulanabilmektedir.

Eğitmenler eğitim sürecinde herhangi bir içeriğe ve katılımcı profiline uygun oyunlaştırma süreçlerini kullanılabilmektedir. Örnek verecek olursak; sosyal öğrenme bağlamında eğitmenin uygun oyunlaştırma araçlarını seçmesi ve içeriği desteklemesi ile istenilen davranışların elde edilmesine destek sağlanılabilmektedir. Oyunlaştırma, motivasyonel yararlar, ortaya çıkan psikolojik çıktılar ve sonraki davranışsal çıktılar olarak ele alınmaktadır. Bu sayede katılımcıların öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin motivasyonlarının yüksek olması ve içeriğe uygun tasarımların yapılması hedeflenen psikolojik ve davranışsal kazanımlara ulaşılması beklenmektedir.


Oyunlaştırma Stratejisi Oluşturmak İçin Hangi Ana Unsurlar Kullanılmalıdır?

 • Yarışma (öğrenen kişinin kendi denkleri karşısında nerede durduğunu değerlendirmek için kullanılır),
 • Anlık geri bildirim (gelişme katkısı için),
 • İş birliği (birçok takım oynadığında),
 • Seviyeler (öğrenme rotası),
 • Rozetler (önemli başarılar için),
 • Liderlik Sıralaması (analiz için),
 • Skorlar ya da Puanlar (başarı ve memnuniyet duygusunu ortaya çıkarmak için),
 • Meydan okumalar (öğrenme hedefleriyle eşleştirme).

Oyunlaştırma Tekniğine 6 Yardımcı Etken

 • Rutinler oluşturun: Sınıf içerisinde öğrencilerin yapması gereken işler mevcuttur. Örneğin sınıf kitaplığının düzenlemesi bu konuya örnek olabilir. Her öğrenciye bir şekilde görevler verilmektedir. Sonrasında ise onlardan görevler ile ilgili hikayelerin oluşturulması istenmektedir. Bu şekilde örnekleri arttırmak ve çeşitlendirmek öğrencilerin ilgi alanlarına göre değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan nokta öğrencileri aktivitelerin ve oyunlaştırmanın içine çekmektir. Sonrasında da zaten yetkili kişiler sizi yönlendirmektedir.
 • Temaları Oluşturun: Oyunlaştırma teknikleri mantıklı çerçeveler temelinde oluşturulursa sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Bu yüzden de vermek istediğiniz bilgiler çerçevesinde temalar oluşturmalısınız. Temalar öğrencilerin akıllarında kalıcı bir şekilde kalacaktır. Bunun yanında temaya uygun kavram ve olayları öğrenmeleri de kolaylaşacaktır.
 • Öğrenme Alanları Oluşturun: İlk olarak sınıf düzenine uyumlu, ufak takım projeleri ve iş birliğini kuvvetlendirecek biçimde kümeler belirlemelisiniz. Belirlediğiniz farklılaştırılabilir kümeler grup üyelerinin öğrenme seviyelerine göre birbirlerine yardım etmeye ve yarışma konusunda duydukları hevesle öğrenmeye odaklanmalarına sebep olacaktır.
 • Öğrenme Hedeflerini Seçin: Eğitimde en mühim olan nokta konunun nasıl öğrenildiğidir. Öğrencilere ilettiğiniz bilgiler ve gayeler hangi yöne eviriliyorsa gayelere yaklaştığınız seviyede dönem bitişinde değerlendirmeleriniz farklı bir hal alacaktır. Müfredat içeriğinizi oyunlaştırma ile tekrardan düzenleme durumu öğrencilerin de değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliğini getirir. Öğrencilerin öğrendikleri şeylerin ne denli kalıcı olduğuna dair hususlar dönem sonu değerlendirmenizde dikkat etmeniz gereken bir durum olabilir. Bu sebeple gayelerinizi doğru seçmelisiniz. Eğer öğretmenseniz cevaplamanızı gerektirecek 3 soru ile karşı karşıya kalmış durumdasınız.
 1. Müfredat konularının ve standartlarının gayeleri nedir?
 2. Uygun bir oyunlaştırma çerçevesinde değerlendirmeler ne yönde oluşturulacak?
 3. Öğrencilerin gereksinim duydukları bilgilerin farklı biçimlerde öğrenilmesinin oluşturacağı esnek öğrenme biçimleri hangileridir?

Bu üç soruya cevap vermeniz ve oyunlaştırma yöntemlerinizi geliştirmeniz gerekmektedir.

 • Öğrenmeye Eğlence Katmalısınız: Öğrencilerinizi araştırma neticelerine göre daha aktif olacakları sorumluluklarla öğrenmeye yöneltin. Örneğin yarışmaları tercih edebilirsiniz. Böylece öğrencilerinizin derse olan ilgisi yüksek seviyeye çıkabilir. Çünkü mücadele öğrencilerin hoşuna gider.
 • Rollere Yer Verin: Oyunlaştırma yönteminizin bazı alanlarında öğrencilerinize serbestlik sunun. Sizin verdiğiniz rollere kendilerinin de yardımcı roller eklemesine olanak tanıyın. Bu davranışınız öğrencilerinizin motivasyonunu yükselterek görev bilinci kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Eğitimde Oyunlaştırma İçin Hangi Öğeler Tercih Edilir?

Oyunlaştırma kullanılacak öğeleri saymamız gerekirse; puanlar, ödüller, sosyal ortamlar, sanal eşyalar, takımlar, seviyeler, rozetler, önderlik cetveli, meydan okuma projeleri, arzu ve şans gibi öğeler diyebiliriz. Tüm bunların genel adına oyun mekanikleri denmektedir. Bu mekanikler öğrencinin motivasyonunu yükseltmede destekleyici unsurdur. Bireylerin yanlış yapmalarını ve yaptıklarını yanlışlardan ders çıkararak doğru bilgiler edinmelerine yarar. Oyun dinamikleri kullanıcıları oyun mekanikleriyle harekete geçirir. Oyun dinamikleri de oyuncuların oyun mekanikleri ile bağlantısını sağlar. Peki nedir bu dinamikler, gelin hep birlikte bakalım.

 1. Geri Bildirim: Öğrenme boyunca bireyin hızlı geri bildirimler alması oldukça mühimdir. Eğitimde oyunlaştırma boyunca geri dönüt daha hızlı gerçekleşir. Öğrencinin kendi gelişmesi ve başka öğrencilerle nerede olduğu konusunda hızlı geri bildirim alması geleneksel metoda göre daha hızlıdır.
 2. Ödül Alma: Eğitimde oyunlaştırma hususunun ana öğelerinden bir diğeri ise ödüllerdir. Ödül öğrencileriniz için sağlamlaştırma rolü üstlenir. Belirlenen derslerden iyi not alınca veya bilgilerine yeni bilgiler katınca öğrencilerin ödül alması motivelerinin yükselmesi demektir. Böylece daha üretken birey gelişimi sağlanır. Bunun yanında öğrenciler vereceğiniz ödülleri almak adına konuya daha istekli bir şekilde odaklanma gerçekleştirebilir.
 3. Seviye: Bir öğrencinin ne miktarda yol kat ettiğini kendine ya da başkalarına anlatmasına yardımcı olur. Bireye gayesini ve gayesine giden yolun hangi kısmında olduğunu gösterir. Başkalarıyla kendi arasında olan değişiklikleri belirlemesine yardımcı olur.
 4. Eğlence: Eğitimde oyunlaştırma konusunda öğrenci sıkıldığı süreçlerde alanı daha eğlenceli hale getirmek devamlılığı sağlar. Böylece bireyler öğrenmeye daha istekli hale gelirler. Kalıcı öğrenme için öğrenmeye istekli hale gelmek ise kilit noktalardan biridir. Oyunlaştırma, eğitim sürecinin daha eğlenceli olmasını bu yolda da daha kalıcı bilgiyi sağlar.
 5. İş Birliği: Eğitimde oyunlaştırma, öğrencilerin arasında hoş bir rekabet havası oluşturur. Hırs ve başarı duygusunun artmasının yanı sıra iş birliği ortamı yaratır. Bunun yanında bireylerin bilgilerini birbirine aktarmasına yardımcı olur.
 6. İlerleme Çubukları: Eğitimde oyunlaştırma öğrencilerin kazanımları ne miktarda bitirdiğini ortaya koyarak ilerleme çubukları oluşturur. Öğrencinin ne seviyede olduğu, eksikleri, başarı seviyesi ve bitirmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgi sunar.

Kısaca Eğitimde Oyunlaştırmanın Faydaları

Eğitimde oyunlaştırma bireyin daha istekli katılım sağlamasına yol açar. Aynı zamanda bireylerin problemlere cevap verme yeteneklerini adım adım ileriye taşır. Bireyleri yaratıcı fikirler ortaya koymaya teşvik eder. Ardından zor konularda dahi basit öğrenme fırsatı sunar. Son olarak ise öğrencileri ezber yerine özerk öğrenmeye yönlendirir. Tüm bunların sonucunda disiplinler arasında öğrenme alanı yaratmak oldukça basit bir hal alır.

Kısacası oyunlaştırma, davranış değişikliklerinin tohumlarını ekmektedir. Geri kazanımın ve aralıklı tekrarın temel yapı taşlarını işaret etmektedir. Öğrenen açısından oyunlar eğlenceli bir hale gelebilir. Bu sayede öğrenme önemli bir ölçüde gelişmiş olur. Yani öğrenenler oyun süresince aşama kaydetmektedirler. Hem eğlenerek hem de oyun oynamaya dalarak öğrenme gerçekleşmektedir.

Kubist.Net ile Eğitimde Oyunlaştırma araçlarını ve yöntemlerini öğrenebileceğiniz pek çok online eğitimi Kariyer Gelişimi kategorisinde bulabilirsiniz.

 

Cevap bırakın