Ekim
05 Salı

OYUN AKADEMİ : 2.Seviye : PRO Gamer Eğitim Programı

Sal, 5 Ekim 2021 - Sal, 19 Ekim 2021 (21:00 - 23:00) 
Online Etkinlik: (Zoom, Skype, Google Meet, Teams vb.)

Etkinlik Açıklaması

OYUN AKADEMİ : 2.Seviye : PRO Gamer Eğitim Programı

Bu eğitim Beyin Akademi tarafından Oyun Tasarımı ve Oyunlaştırma metotlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile öğrenebilmeniz için kapsamı genişletilerek hazırlanmıştır. 2.Seviye : PRO Gamer Eğitim Programı

Gerek kurumsal yaşantınızda  iş hedeflerinizi gerekse eğitim süreçlerinde öğrenme hedeflerinizi yenilikçi yaklaşımlar ile gerçekleştirmek ve problem çözme süreçlerinde kalıcı çözümler bulmak için alet çantanıza yepyeni araçlar ekliyor olacaksınız.

Pro Gamer eğitimleri boyunca yapılacak uygulamalı çalışmalar sonucunda katılımcılar öğrendiklerini kendi alanlarında uygulayarak oyunlaştırılmış öğrenme tasarımları geliştirebiliyor olacaklar. 2.Seviye : PRO Gamer Eğitim Programı

Eğitim sonunda kazanacağınız uzmanlık ile oyunlaştırmayı kullandığınız tüm iş süreçlerini raporlayabilecek ve raporlar üzerinden yeni yaklaşımlar geliştirebileceksiniz.

Eğitimin en önemli kazanımlarından biri olarak “Oyunlaştırmayı bir uzmanlık olarak kazanmak ve sonrasında bu alanda eğitim verebilecek, sistem kurgulayabilecek seviyeye gelebileceğiniz Oyun Akademinin 3. Seviye Eğitimi Olan; Game Master eğitimine katılmaya hak kazanacaksınız.

Aşağıda Eğitim Programı boyunca işlenecek 8 ayrı eğitim başlığı, tarih ve saatleri detaylı olarak paylaşılmıştır. Dr. Kerem Dündar tarafından verilecek “Oyuncu Beyin” haricindeki eğitim içeriklerinin tamamı “GamFed Türkiye Lideri Ercan Altuğ YILMAZ ve ekibi” tarafından hazırlanmakta ve verilmektedir.


1.Eğitim: 05.10.2021 Saat 21:00 Pro Gamer Oyuncu Beyni Eğitimi Dr.Kerem Dündar 

“Pro Gamer Oyuncu Beyni” eğitiminde uygulamalarda kullanılacak iletişim becerisi, yaratıcılığın beyin temelleri, İkili iletişimin kurulması ve sürdürülmesinde sinir bilimin etkisi işlenecektir. Geri bildirimin beyindeki etkisi, bir grubu geri bildirim ile yönetmek, oyunda geri bildirim almak ve vermek, uygulamalarda etkiyi ölçmek, etkili oyun kurgusu yaratmak ve uygulamaya dökmek gibi çıktılar eğitim içerisinde anlatılacaktır. 

Burada genel amaç davranış değişikliklerinin temellerini öğreterek katılımcıların oyunlaştırmayı kendi hayatına aktarılmasını sağlamak, kişinin başkalarının hayatı içerisindeki uygulamalarda da oyunlaştırmayı etkin olarak kullanmasında sağlamak, birtakım davranış değişiklikleri oluşturmak için oyunlaştırmayı etkin hale getirmektir.


2.Eğitim: 07.10.2021 Saat 21:00 Web 2.0 Araçları ile Ölçme Değerlendirme

Katılımcılar bu eğitimde teknoloji kullanımının hız kazandığı günümüz eğitim ortamlarında buna uygun ölçme değerlendirme uygulamalarının nasıl kullanılabileceğini öğreneceklerdir.

Zamanla ortaya çıkan, sadece bilgi sunmayı değil, aynı zamanda bilginin paylaştırılması ve değişen şartlara göre yeniden anlamlandırılması doğrultusundaki ihtiyaçlar, web teknolojilerinin de değişmesine neden olmuş ve web 2.0 teknolojilerinin kullanım alanı her geçen gün hızla genişlemektedir. Bu eğitimde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek Web 2.0 araçları tanıtılmakta ve bu araçların, öğrenme süreçlerinde farklı amaçlarla nasıl kullanılabileceği örnekler yardımıyla açıklanmaktadır. Bu eğitimde atölye çalışması da yer almaktadır.


3.Eğitim: 09.10.2021 Saat 09:30 – 12:30 Oyunlaştırma Tasarımı – MDA Modeli

Oyunların Gücü Adına diyeceğimiz eğitimin bu bölümünde oyun tasarımının temel unsurları olan dinamik, mekanik ve  bileşenlere dair teorik alt yapıyı inceleyerek bu bilgileri yapacağımız oyun tasarımlarında nasıl kullanacağımızı uygulamalı olarak  öğreneceğiz.

Katılımcılar oyunlaştırma tasarımlarında kullanacakları oyunları tasarlayarak, oyun ve oyunlaştırmanın eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair hem fiziksel hem de dijital örneklerle donatılacaklar. Katılımcılar öğrendiklerini kendi eğitimlerine adapte edebileceklerdir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar “Oyun Tasarımını” adım adım takip ederek oyuncunun deneyimini oyun mekanik, dinamik ve bileşenleri ışığında analiz ederek kurgulayabilecek, oyunun sistemini , uygulama playtestini ve raporlamasını uçtan uca yönetebilecektir.

Eğitim “GamFed Türkiye Lideri Ercan Altuğ YILMAZ ” tarafından hazırlanmakta ve verilmektedir.


4.Eğitim: 12.10.2021 Saat 21:00 Eğitimde Hikayeleştirme

Hikâye anlatmak, ikna etmenin, akılda kalmanın ve anlam yaratmanın en iyi yoludur. Hikâyeler, insanlarla duygusal bağlar kurmamızı sağlar. İster kazanımlarınızı etkili bir biçimde aktarmaya çalışın, ister projenizi veya fikrinizi aktarın, isterseniz de öğrencilerinizi etkilemek, onlara anlamlı ve etkili dokunuşlar gerçekleştirmek isteyin her zaman iyi bir hikâyeye ihtiyacınız vardır. Bu programda, katılımcıların eğitimde hikayeleştirmenin gücünü fark etmeleri, metafor oluşturmanın tekniklerini öğrenmeyi ve etkili öğretmenlik yöntemini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.


5.Eğitim: 14.10.2021 Saat 21:00 Kutu Oyunu Tasarımı

Kutu oyunları kutulu alınan, içinde kartların, panoların, zaman zaman zar ve pulların, oyuncular için piyonların olduğu oyunlardır. Son zamanlarda çocuk gelişiminde neredeyse bir ihtiyaç haline gelen, eğlenirken öğreten bir materyaldir. Bildiğimiz gibi beynimiz kas gibi çalışan bir yapıdır ve ne kadar çok egzersiz yapılırsa o kadar gelişir ve iyi işler. Bu eğitimde katılımcılar eğitim ortamlarında kullanabilecekleri kutu oyunlarını tasarlamayı öğreneceklerdir.


6.Eğitim: 16.10.2021 Saat 09:30 – 12:30 Lego Oyunları

LEGO®️ SERIOUS PLAY®️ Metodu, yapıcı diyalogların gerçekleşmesine, yaratıcılığın kullanılmasına ve her bireyin katılım sağlamasına olanak sağlayan bir süreç olduğundan dolayı güvenli ve sinerji yaratan oturumlar yapmamızı sağlar. LEGO®️ SERIOUS PLAY®️ Metodu katılımcıların uygulama süresince, ‘Ben’den ‘biz ’e doğru evirilmesine olanak veren farklı ve kendilerine has bir iletişim dili oluşturur. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu yöntem, demokratik, kapsayıcı, eğlenceli, hedefe odaklı ve yapıcı katılımcı olmaya liderlik eder. Kendisine has akışı ve materyalleri ile yaratıcı düşünmeyi, iletişimi, strateji planlamasını zenginleştirici bir programdır.


7.Eğitim: 16.10.2021 Saat 14:00 – 16:00 Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Düşünme Oyunları


Bu eğitimde katılımcılar, yaratıcı drama yöntemini uygun çalışmalar içerisinde etkinliklerle ve sistematik planlarla eğitimlerinde nasıl kullanılabileceklerine dair hem fiziksel hem de dijital örneklerle donatan bir uygulamaya dâhil olurlar. Tüm katılımcılar yaratıcı drama yöntemini ve onu çevreleyen unsurları öğrenirken, çeşitli etkinliklerle de öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortamlara sahip olurlar.


8.Eğitim: 19.10.2021 Saat 21:00 Kaçış Odası Tasarımı

Kaçış Odası Tasarımı

Pro Gamer Eğitim Programının bir parçası olan “Kaçış Odası Tasarımı” eğitimde Kaçış Odaları hazırlama örneklerinin gösterilmesi ve katılımcıların da bu sürece dahil olmaları amaçlanmıştır.


Kaçış oyunu, bulmaca odası veya çıkış oyunu olarak da bilinen belirli bir hedefi gerçekleştirmek için bir veya daha fazla odada, bireysel yada takım olarak  ipuçlarını keşfettiği, bulmacaları çözdüğü ve görevleri yerine getirdiği bir oyundur. Amaç genellikle hedef doğrultusunda  alandan kaçmaktır.

Özünde kaçış odaları, ekip çalışmasını, bulmacaları çözme ve bir hedefi tamamlamak için ipuçları bulmayı teşvik eden sürükleyici deneyimlerdir. Bunlar eğitimsel, bilişsel ve öğrenme deneyimleridir; kaçış odaları, benzeri olmayan bir oyun deneyimi sunar.


Kaçış  Oyunları, bireylerin problem çözme yeteneklerini, eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra  takımla işbirliği halinde çalışma ve oyunlaştırma gibi bireylerin 21. yüzyıl anahtar yeterliliklerini de geliştirmektedir.

Neden Kaçış Odası Eğitime  Entegre Edilmeli?

  1. Öğrenmeyi Eğlenceli ve Gizemli Hale Getirin

Öğretmek için gerçekleri ve bilgileri keşfetmek  ve onu  ortaya çıkarmak insan doğasıdır. Bu deneyim öğrencileriniz için  uzun uzun okunan ve özetler çıkarılan yada saatlerce alıştırma yapmanın çok ötesinde öğrencilerin eğlenerek bilgiyi keşfetmelerini sağlamanız olacaktır. Kaçış odalarında  en zor öğrenilen konular bile doğrudan somut ve sürükleyici bir ortama taşınıyor.

  1. Duyguları ve Duyuları Harekete Geçirin

Kaçış odalarının en çekici yönü, aksiyonun tam ortasına yerleştirilmiş olmanızdır; manzaraları, sesleri, aromaları deneyimlediğimiz ve bambaşka bir öğrenme ortamında kendinizi ve öğrencilerinizi hissettiğiniz yerdir. 

Bir kaçış odasına girdiğiniz an, duyularınız harekete geçer. Bu alışılmadık yerden çıkış yolunuzu bulmak için bir ekip olarak çalışırken, hayatta kalma içgüdüsü için ani bir dürtü hissediyorsunuz.

Bu da hareket berekettir mantığını öne çıkararak sizi istemsizce bilgilerle donanmış mükemmel bir yolculuğa çıkarıyor.

  1. Ve Dahası Eğitimimizde…

Bu eğitimde;

–Kaçış odası nedir ve eğitime nasıl entegre edilebilir?

–Kaçış odalarını neden eğitimde kullanmalıyız?

–Eğitimde kaçış odalarının yeri ve önemi nedir?

–Kaçış odası hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?  

-Kaçış odasını dizayn edebileceğimiz uygulamalar ve web siteleri ve kaçış odasını eğlenceli yapan unsurların entegre edilmesi?

Sorularının cevaplarını bulabilecek uygulamalar yapabileceksiniz.

 


 Eğitimler Hakkında Bilgilendirmeler

  • Her eğitim için planlanan süre 2 saattir. Fakat interaktif uygulamalar olacağı için süreler değişiklik gösterebilir.
  • Tüm eğitimler birbirinden bağımsız içeriklere sahiptir ve ayrı ayrı satın alınabilir. 
  • Pro Gamer seviyesindeki tüm eğitimleri tamamlayan katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.
  • Tüm eğitimler GamFed Türkiye içerisinde yer alan eğitmenler tarafından verilecektir. Eğitmen bilgileri paylaşılacaktır.
  • Pro Gamer seviyesindeki eğitimlerin tamamına katılım 20 kişilik kontenjanlar ile sınırlıdır.

 

Bilet Bilgileri

PRO Gamer Eğitim Programı ( Toplam 8 Eğitim )

4,400.00 ₺

Satışta

Etkinlik Takvimi

Salı, 5 Ekim 2021 - Salı, 19 Ekim 2021

21:00 - 23:00  

Yorum Ekle

Beyin Akademi Yeni Nesil Eğitim Platformu, yeni nesil model ve tekniklerle içerikler hazırlayan bir bilgi üretim merkezidir. Bunun yanı sıra sadece teoriden oluşmayan, pratik uygulamalara yönelik, bireysel ihtiyaçlara ve 21. yüzyıl yetkinliklerine cevap verecek şekilde dizayn edilmiş online-offline eğitimler düzenlemektedir.

Mail gönderme başarılı

Posta gönderilemedi

Lütfen boş kısma bilgileri girin