Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik Nedir?

Maddi bir kar elde etmek amacı güdülerek iş kurma faaliyeti olarak tanımlanabilen girişimcilik, aynı zamanda toplum faydasını da gözeten bir eylemdir.  Risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve bunları hayata geçirme sürecine kısaca girişimcilik denir. En temel üç faktörü bulunur. Yetenek, bilgi ve cesaret. Kişinin kendi işini kurması girişimciliktir ama girişimcilik bu kadar yüzeysel bir kavram değildir. Mevcut bulunan işin revize edilmesi veya yeni bir sektörde yeni işler yapılması girişimcilik kapsamındadır. Kısaca girişimcilik etrafa farklı bir bakış açısıyla bakmak ve bakarken yakaladığımız fırsatları doğru değerlendirmektir.

Girişimcilik türleri

girişimcilik

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

  • İç Girişimcilik
  • Ticari Girişimcilik
  • Kadın Girişimciliği
  • Sosyal Girişimcilik
  • Kamu Girişimciliği
  • Sanal Girişimcilik

Her girişimcilik türü kendine özgü nitelikler taşır. Çeşitli girişimcilik faaliyetleri ile birçok kişi, bulunduğu ortamda ön plana çıkabilir ve girişimci olarak yeni bir kimlik kazanabilir. Temelde kar amacı gütse de aslında girişimciliğin pek çok açıdan faydası bulunur. İstihdamın oluşması, milli gelirin artması, sosyal gelişmenin gerçekleşmesi, kalkınmanın sağlanması ve uluslararası alanda ülkemizin adından daha fazla bahsedilmesi girişimciliğin başlıca faydalarıdır. Girişimcilik çeşitli kollara ayrılmıştır.

İç girişimcilik

girişimcilik

İç Girişimcilik

İç girişimcilik, özellikle büyük işletmeler içerisinde kendini gösterir. Bu işletmelerde bir fikrin ileri sürülmesi ve bu fikrin bazı yeniliklerle birlikte risk alınarak karlı bir ürüne dönüştürme sorumluluğunun alındığı süreçtir. Böylece firma kendi içeriğinde yeni pazarlar bulabilir. Kurumun kendini geliştirmesi, işletmesinin büyümesi, yeni pazarlarda kendine yer edinmesi ve piyasadaki eksiklere yönelerek yeni ürünler ya da hizmetler ortaya koymasını sağlanır. İç girişimciliğin getirdiği kar ise firmaya aittir. Her geçen gün kendini yenileyen ve her daim gelişime, yeniliğe açık olan büyük firmalar iç girişimciliğe olumlu bakar ve sağladığı faydalardan maksimum verim almaya çalışır. İç girişimcilik mevcut işin devam etmesini ve sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle gelişen teknoloji her daim takip edilmeli, piyasada aktif olunmalı, piyasa açıklarına yönelik yeni fikirler üretilmelidir.

Ticari Girişimcilik

girişimcilik

Ticari Girişimcilik

Üretim faktörlerinin bir araya getirilmesiyle bilinen ticari girişimcilik özel sektör girişimciliği olarak da bilinir. Ticaret adına yapılan her faaliyet bu girişimcilik türüne dahildir. Temel amaç tüm girişimcilik türlerinde ve girişimciliğin tanımında olduğu gibi her zaman kar elde etmektir. Butik, kafe, restoran, mağaza gibi işletmeciliğe adım atmaya ve birçok ticari faaliyete başlamaya ticari girişimcilik denir. Girişimcilik türleri arasında en yaygın olanlarındandır ticari girişimciliktir. Girişimciler piyasada ihtiyaç duyulduğunu düşündükleri bir alanda iş kurmaya karar verir ve bu kuruluş sürecinde gerekli olan sermayeyi karşılarlar. Karşılığında kazanılan kar yine girişimciye aittir. Günümüzde girişimciler kar elde etmek için karşılarına çıkan fırsatları yakalar ve belirli değerlendirmeleri yaparlar ve girişimcilik adına riskli adımlar atarlar. Girişimcilik için seçilen işin başarılı olup olmaması ise girişimciye bağlıdır. Piyasayı takip edebilmesine ve değerlendirme kabiliyetine, iş planlama ve yönetme yeteneğine bağlıdır. Genellikle cesaret isteyen bu tür adımlar iyi bir kazancın elde edilmesini sağlayabilirken bazen ise işin batması sonucu zarara girilmesine sebep olur.

Kadın girişimciliği

kadın girişimci

Kadın Girişimciliği

Modern dünyada en az erkekler kadar kadınların da ekonomik hayattaki yerini alması ve kendi ayakları üzerinde durması amaçlanır. Ülkenin kalkınmasında etkin ve önemli rol oynayan kadınların bir girişimci olarak yeni fikirler üretmesiyle birlikte bu fikirler ışığında iş kurması, her geçen gün daha da sık gerçekleşen girişimcilik adımlarıdır. Kadın girişimciliği olarak adlandırılan girişim türünde genellikle kadınların evinin dışında güncel iş hayatına dahil olur ve kendi adına bir işyeri olur. Tüm işletmelerde olabileceği gibi iş sahibi sıfatı ile ortaklıklar kurabilirler. İş yerlerinde çeşitli ürünler üreterek ya da hizmetler vererek faaliyet gösteren kadın girişimciler, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirirler. Kadın girişimcilerin sayısının artması ülkemiz adına fazlasıyla öncelikli hedefler arasındadır.

Sosyal girişimcilik

girişimcilik

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik bir toplumun ve toplumla beraber ülkenin de gelişimi için gerekli olan girişimcilik alanıdır. Girişimcilik türleri arasında yer alan sosyal girişimcilik özellikle toplumsal dönüşüm ve gelişim için vazgeçilmez unsurlardandır. Sosyal girişimciliğin temelinde kar amacı güdülmez. Bunun yerine hedefte toplumsal sorunların azaltılması ve sağlıklı toplumsal ortamlar hedeflenir. Mesela zekâ düzeyi ortalamanın üzerinde ya da altında olan bireylerin eğitimleri ve topluma kazandırılmaları için adımların atılması bir sosyal girişimcilik örneğidir. Çünkü bu tür bireylerin normal kurumlarda aldıkları eğitim onlara faydadan ziyade hem kendilerine hem de birlikte eğitim aldıkları bireylere zararlıdır. Bundan dolayı onlar için yeni fikirler üretilmesi ve bu zararın minimum seviyeye düşürülmesi için sosyal girişimcilik adımları atılır. Girişimciliğin diğer türlerinde olduğu gibi sosyal girişimcilikte de mevcut sisteme yenilikler getirilir ve bu sayede değişim ve gelişim söz konusu olur. Toplumsal sorunlara çözümler getirilerek toplumun çağdaş ve modern bir hayat yaşaması amaçlanır.

Kamu girişimciliği

kamu girişimciliği

Kamu Girişimciliği

Kamu girişimciliğinde girişimci bir şahıs ya da özel bir kurum değildir sermayeyi ortaya koyan girişimci devlettir. Böylece yeni fikrin icraata geçirilmesini devlet gerçekleştirir ve ürünü ya da hizmeti kendi üretir. Kamu sektöründe yer alan ve çeşitli düzeylerde görev yapan kurumlar tarafından yürütülen kamu girişimciliği faaliyetleri, yeni süreçlerin geliştirilmesinde yardımcı olur. Yeni hizmet alanların oluşturulmasını sağlar, uygulamaların kolaylaştırılmasında etkili olan bu girişimcilik türü genellikle kamu bankalarının yatırım ortaklığı ile faaliyetlerini gerçekleştirir.

Sanal girişimcilik

e-ticaret

Sanal Girişimcilik

Küresel olarak hızla artan internet kullanımıyla girişimcilik türleri arasında sanal girişimcilik yerini almıştır. Girişimcilik faaliyetlerinin internet üzerinden sanal ortamda gerçekleştirilmesi olarak bilinir. Özellikle e-ticaret yoluyla uygulanan bu girişimcilik türü, dijital alanlarda yer alan alışveriş platformları ile yaygın olarak gerçekleştirilir. Bir ürünün ya da hizmetin internet üzerinden başkalarına sunulması ile ortaya çıkan sanal girişimcilik, diğer girişimcilik türleri gibi temelde kar amacı güder. Her geçen gün sanal girişimcilerin sayısında artış görülür. Sanal girişimcilik ile elde edilen kazanç oldukça yüksektir. Diğerlerine oranla çok daha düşük bir sermaye ile gerçekleştirilen bir girişim türüdür ve son yıllarda oldukça rağbet görmüştür.

Girişimcilik eğitimleri

girişimcilik eğitimleri

Girişimcilik Eğitimleri

Eğer siz de risk almak, kazanmak ve üretmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı kestiremiyorsanız girişimcilik öncesinde kendinizi ve yetkinliklerinizi geliştirmek için girişimcilik ve kariyer yönetimi eğitimlerine katılabilirsiniz. Kubis.net sitesinde girişimciliğe giden yolda ihtiyacınız olabilecek yetkinlik eğitimleri alarak siz de artık bir girişimci olma yolunda güvenle adım atabilirsiniz. Girişimciliğin sadece maddi kardan ibaret olmadığını yukarıda sizlere anlattık. Bu kazanımları elde etmek için online eğitim tercihiyle Kubist’ten faydalanabilirsiniz. Sadece bir tık uzağınızda.

Önceki Gönderi

Cevap bırakın